Veiligheidskeuringen

Wist u dat wij ook de jaarlijkse veiligheidskeuring van uw magazijnstellingen kunnen verzorgen?

Het is namelijk, net zoals de APK keuring voor een auto, verplicht om bepaalde stellingen te keuren. De verplichting van het jaarlijks keuren staat onder andere omschreven in de Europese Norm EN 15635 (sinds 2008) genaamd: Stalen Opslagsystemen: gebruik en onderhoud van opslagapparatuur.

Deze norm moet ervoor zorgen dat onveilige situaties met betrekking tot het gebruik van magazijnstellingen zoveel mogelijk worden beperkt.

Op pag. 24 in die betreffende NEN-EN norm onder punt 9.4.2.3 (Expert Inspections) staat, letterlijk vertaald “Een technisch capabel persoon voert inspecties uit met een interval van niet meer dan 12 maanden. Hiervan wordt een schriftelijke rapportage aan de daarvoor verantwoordelijke persoon binnen de organisatie voorgelegd met daarin de constateringen en de noodzakelijke acties.”

 

Welke stellingen vallen dan onder de keuringsplicht?

Een stelling dient gekeurd te worden op deugdelijkheid wanneer deze mechanisch bediend/gebruikt wordt. Dit betekent bij gebruik van heftruck, stapelaar, reachtruck etc. ongeacht hoogte van de stellingen. Het heeft dus met name betrekking op palletstellingen, draagarmstellingen en etagevloeren.

Dit omdat deze stellingen kunnen beschadigen tijdens het gebruik / het beladen. Wanneer deze beschadigd zijn, kunnen ze gevaar opleveren voor het personeel tijdens het uitvoeren van de dagelijkse taken en werkzaamheden. Hierom worden uw mechanisch bediende stellingen/stalen opslag systemen gezien als arbeidsmiddelen.

Ook wordt de verplichting omtrent het keuren van arbeidsmiddelen uitvoerig beschreven in de ARBO-wet: De wettelijke verplichtingen omtrent het keuren van magazijnstellingen zijn opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit, wat een onderdeel is van de Arbeidsomstandighedenwet. Artikel 7.4 is het betreffende artikel omtrent keuringen, waarin palletstellingen/verdiepingsvloeren/ draagarmstellingen onder arbeidsmiddelen vallen.

 

Wat gaat mij dit kosten?

Prijzen variëren bij ons van aangezien het situatiespecifiek is. De prijs is afhankelijk van het aantal te keuren stellingen, en zaken zoals de afstand.
Voordat onze keurmeester op pad gaat wordt de situatie ingeschat middels een telefonisch gesprek of correspondentie via de mail (dit alles om de situatie in te kunnen schatten). Bij het keuren van uw stellingmateriaal houden wij altijd vast aan de volgende twee punten:

“Puur om die APK voor onze klanten te verzorgen”
“Service gericht ontzorgen”

Bij een keuring, verzorgd door Jan Verschuuren B.V. zit het volgende inbegrepen:

 • het inschakelen van de keurmeester (inclusief voorrijdkosten)
 • het rapporteren (uren)
 • het schriftelijk rapport
 • Keurstickers
 • Goedkeur certificaat of aanbevelingen

 

Waar bestaat zo’n keuring dan uit?

De keuring bestaat uit een visuele inspectie, en het bijbehorende keuringsrapport met betrekking tot de keuring van:

 • Jukken - Veiligheidspennen
 • Staanders - Afvalbeveiligingen
 • Dragers - Koppelstukken
 • Schoren - Aanrijdbeveiligingen
 • Liggers - Evt. splicers of verlengstukken
 • Diepteliggers - Reling
 • Vloerconstructie - Trap
 • Spaanplaten/afdekplaten/vloerplaten - Deugdelijke montage
 • Voeten - Deugdelijk gebruik
 • Verankeringen - Verantwoorde opstelling
 • Belastingbordjes / specificaties


Naderhand krijgt u dus een schriftelijke rapportage met een goedkeurcertificaat en stickers, of eventuele afkeur + aanbevelingen.

Mocht er in sommige gevallen schade verholpen moeten worden of herstelwerkzaamheden benodigd zijn om een volledige goedkeuring te ontvangen, dan kunnen wij vaak helpen bij de benodigde werkzaamheden of u een gepast voorstel doen.


Informeer naar de mogelijkheden en vraag uw prijs op!